ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร Yasothon Juvenile and Family Court เลขที่ 78 ถ.มงคลบูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 045711476 โทรสาร 045712227::


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
คู่มือติดต่อราชการฉบับประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร โดยนายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมกันหลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว แปรอักษรแสดงความอาลัยน้อมเกล้าฯ ถวาย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยแปรอักษรเป็นเลข “๙” และแปรอักษรเป็นรูป “หัวใจ” ณ บริเวณหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
อ่านข่าว : 39 | 16 ตุลาคม 2560 14:07
จัดงานทำบุญประจำปีฉลองสมโภชน์พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานได้ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ได้ปฏิบัติพิธีตามศาสนาพุทธอันได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา อันเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของศาลและผู้เข้าร่วม โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแดพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมทั้งการตั้งโรงทานให้ผู้เข้าร่วมงานได้อิ่มบุญ โดยมีหน่วยงานในจังหวัดยโสธรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ณ บริเวณสนามหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
อ่านข่าว : 108 | 21 กันยายน 2560 16:32

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร โดยนายประยงค์ ศรีมันตะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมกันหลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว แปรอักษรแสดงความอาลัยน้อมเกล้าฯ ถวาย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยแปรอักษรเป็นเลข “๙” และแปรอักษรเป็นรูป “หัวใจ” ณ บริเวณหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

39

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)