ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร Yasothon Juvenile and Family Court เลขที่ 78 ถ.มงคลบูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 045711476 โทรสาร 045712227::

ร่วมกันต้อนรับคณะจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ซึ่งนำโดยนายชัยรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ร่วมกันต้อนรับคณะจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ซึ่งนำโดยนายชัยรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


เอกสารแนบ