ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร Yasothon Juvenile and Family Court เลขที่ 78 ถ.มงคลบูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 045711476 โทรสาร 045712227::

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
เอกสารแนบ