ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร Yasothon Juvenile and Family Court เลขที่ 78 ถ.มงคลบูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 045711476 โทรสาร 045712227::

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม : จำขึ้นใจ โดยให้ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการของศาล ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพลงจำขึ้นใจ และเพลงคนดีไม่มีวันตาย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม : จำขึ้นใจ โดยให้ข้าราชการศาลยุติธรรม  ลูกจ้างและพนักงานราชการของศาล ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพลงจำขึ้นใจ และเพลงคนดีไม่มีวันตาย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี


เอกสารแนบ