ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร Yasothon Juvenile and Family Court เลขที่ 78 ถ.มงคลบูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 045711476 โทรสาร 045712227::

โครงการ “เยาวชนยโสธรน้อมถวายอาลัย ร่วมใจทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1,500 ดอก มอบให้แก่ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในจังหวัดยโสธร เพื่อร่วมในงานพระราชพิธีดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

โครงการ “เยาวชนยโสธรน้อมถวายอาลัย ร่วมใจทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1,500 ดอก มอบให้แก่ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในจังหวัดยโสธร เพื่อร่วมในงานพระราชพิธีดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


เอกสารแนบ