ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร Yasothon Juvenile and Family Court เลขที่ 78 ถ.มงคลบูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 045711476 โทรสาร 045712227::

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผลการเสนอราคาสอบราคางานจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร จำนวน 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารแนบ