ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร Yasothon Juvenile and Family Court เลขที่ 78 ถ.มงคลบูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 045711476 โทรสาร 045712227::

เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมวิถีอีสาน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมวิถีอีสาน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


เอกสารแนบ