ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร Yasothon Juvenile and Family Court เลขที่ 78 ถ.มงคลบูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 045711476 โทรสาร 045712227::

ต้อนรับ นางดาหวัน ประดิษฐ์ผล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ เจ้าหน้าที่ศาล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร พร้อมกับได้มอบนโยบายในการทำงานในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ศาล ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ต้อนรับ นางดาหวัน ประดิษฐ์ผล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ เจ้าหน้าที่ศาล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร พร้อมกับได้มอบนโยบายในการทำงานในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ศาล ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


เอกสารแนบ