ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร Yasothon Juvenile and Family Court เลขที่ 78 ถ.มงคลบูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 045711476 โทรสาร 045712227::

นายเฉลา สร้อยทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร ที่มาเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

นายเฉลา สร้อยทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร ที่มาเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


เอกสารแนบ