ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร Yasothon Juvenile and Family Court เลขที่ 78 ถ.มงคลบูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 045711476 โทรสาร 045712227::

ร่วมกันเลี้ยงต้อนรับ นางดาหวัน ประดิษฐ์ผล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ และเจ้าหน้าที่ศาลรวม 4 คน

ร่วมกันเลี้ยงต้อนรับ นางดาหวัน ประดิษฐ์ผล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ และเจ้าหน้าที่ศาลรวม 4 คน


เอกสารแนบ